Delen wordt gewaardeerd!
Longziekte COPD treft ook niet-rokers

20 november 2013 Ongeveer een half miljoen mensen in Nederland hebben last van COPD. Dit blijkt uit gegevens van het Longfonds.
Hoewel het vooral door roken veroorzaakt wordt, heeft een kwart tot bijna de helft van de patiŽnten nooit gerookt.

Het Longfonds gaat 845.000 euro investeren in nader onderzoek naar de oorzaak. Het onderzoek moet duidelijk maken wat bij deze groep mensen de rol is van genen en blootstellingen zoals meeroken en luchtvervuiling die COPD veroorzaken. Volgens het Longfonds speelt ook aanleg mee in het ontwikkelen van de longziekte COPD, maar dit is nooit nader onderzocht.


Buikvet verhoogt kans op astma

26 novembeer 2011 Uit Noors onderzoek dat werd voorgesteld op een recent congres van de Europese longvereniging blijkt dat buikvet of centrale obesitas de kans op astma verhoogt. Eerder al was aangetoond dat er verband bestaat tussen obesitas (een hoge BMI) en astma.

Het onderzoeksteam volgde 23.245 volwassenen zonder astma tussen de 19 en 55 jaar gedurende 11 jaar. In die periode werd de BMI en buikomvang gemeten. Mensen die centraal obees waren, maar niet helemaal obees, hadden 1,44 keer meer kans op het ontwikkelen van astma. Bij mensen die zowel centraal als geheel obees waren, was dit 1,81 keer.


Gen ontdekt dat risico op astma bij kinderen verhoogt

5 juli 2007 MÜNCHEN - Europese onderzoekers hebben de genetische oorzaken van astma bij kinderen ontdekt.

Michael Kabesch van de Ludwig Maximiliaan Universiteit in MŁnchen en zijn team stelden vast dat genveranderingen in een deel van het chromosoom 17 het risico op astma met 50 procent kunnen verhogen. De vorsers stellen hun werk donderdag voor in het vakblad Nature.

Zowat 40 procent van de bevolking beschikt over deze genetische variant van chromosoom 17. Die beÔnvloedt volgens Kabesch de vorming van het proteÔne ORMDL3. De bloedcellen van jonge astmapatiŽntjes bevatten meer ORMDL3 dan die van gezonde kinderen. De precieze functie van het proteïne is nog niet bepaald. "We hebben wel ontdekt dat ORMDL3 het onstaan van astma beÔnvloedt", zegt Kabesch. "Dat is een belangrijke stap naar een beter begrip over astma, wat op termijn tot meer doeltreffende therapieŽn kan leiden."

Het onderzoeksteam van Kabesch onderzocht met Europese en Amerikaanse collega's het erfelijk materiaal van bijna 2.300 kinderen uit Duitsland, Oostenrijk en Groot-BrittanniŽ. Ze analyseerden meer dan 317.000 posities in het erfelijk materiaal, die op mogelijke genveranderingen kunnen wijzen. In Europa zijn er 30 miljoen astmalijders. Bij kinderen is astma een van de meest voorkomende chronische ziekten.


Bij jeugdastma eerst ontsteking behandelen

15 juni 2007 GOTHENBURG - Behandel eerst de ontsteking, lang werkende luchtwegverwijders dienen niet voortijdig te worden gebruikt. Over dat advies voor astma bij kinderen zijn specialisten het eens geworden.

De eerste richtlijnen voor de behandeling van kinderen met astma kwam deze week tot stand tijdens het congres van de European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) in Gothenburg.
De combinatie van luchtwegverwijders met cortico-steroïden moet terughoudend worden gegeven, stelt de richtlijn.

Inhaler
Voor kinderen met een lichte chronische astma is een inhaler met cortico-steroïden als eerste optie aan te bevelen.
"Kinderen met astma zijn fundamenteel anders dan volwassenen met astma", stelde Ulrich Wahn van de Humboldt Universiteit in Berlijn vast.
"Hun longen ontwikkelen zich nog, hun immuunsysteem is in verandering en de kleine luchtwegen raken eerder verstoord."

Richtlijnen
Voor kinderen tot twee jaar zijn er aparte richtlijnen. "Bij hen is de diagnose en de behandeling het moeilijkst omdat astma in deze leeftijdgroep nog maar weinig is onderzocht", zei wahn.

"Maar astma begint juist vaak op deze leeftijd." Daarom moeten hun ouders extra attent zijn op omstandigheden die een astma-aanval kunnen uitlokken: de aanwezigheid van huisdieren, huismijt en vooral tabaksrook.

Verlichting

Astmalijders, jong en oud, hebben in eerste instantie behoefte aan een luchtwegverwijder die onmiddellijke verlichting geeft bij benauwdheid. Die bestrijdt echter alleen de symptomen.

Ze onderschatten de oorzaak van hun klachten: de ontsteking van hun longen. Een ontstekingsremmer pakt het gezwollen slijmvlies aan de binnenkant van de luchtwegen aan.


Helft astmapatiënten heeft ziekte niet onder controle

1 mei 2007 AMERSFOORT - Ruim 50 procent van de volwassen astmapatiënten heeft de ziekte niet onder controle. Zij hebben daardoor last van benauwdheid, piepen op de borst en ze slapen slecht.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Het onderzoek wordt dinsdag op Wereld Astma gepubliceerd.

Het Astma Fonds zegt in een reactie op het onderzoek dat patiënten hun ziekte beter onder controle kunnen krijgen als de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd. Sommige zorgverleners weten te weinig over astma. Ook krijgen patiënten vaak onvoldoende voorlichting over medicijnen of is er te weinig controle op het medicijngebruik.

Keurmerk
Het Astma Fonds pleit dan ook voor een keurmerk voor integrale astmazorg, gebaseerd op ervaringen van patiënten. Zo kunnen patiënten hun zorg daar halen waar anderen er positief over zijn.

Maandag bleek al uit een enquête op internet onder 500 Nederlandse astmapatiënten dat een kwart de ziekte slecht of zeer slecht onder controle heeft.

In Nederland kampen ruim 500.000 mensen met astma. Jaarlijks overlijden er gemiddeld 63 mensen aan een astma-aanval.


Overgewicht vergroot kans op astma

3 april 2007 AMSTERDAM - Afvallen vermindert de kans op astma. Volgens een Amerikaans onderzoek hebben mensen met overgewicht 50 procent meer kans om astma te krijgen, dan mensen van normaal gewicht.

Het onderzoek (pdf) is deze week gepubliceerd in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

"Overgewicht en zwaarlijvigheid verhogen het risico om astma te ontwikkelen beduidend", aldus onderzoeker E. Rand Sutherland van het National Jewish Medical and Research Center (NJC) in het Amerikaanse Denver tegen persbureau Reuters.

BMI
De conclusie is gebaseerd op informatie van meer dan 300.000 astmagevallen. De onderzoekers keken niet puur naar gewicht, maar naar de body mass index (BMI), oftewel het lichaamsgewicht in kilo's gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte.

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen die meestal wordt opgewekt door allergische reacties. Ruim een half miljoen mensen in Nederland heeft last van astma. Naar schatting heeft 10 procent astmatische klachten. In februari 2007 meldden patiëntenorganisaties dat astma de meest problematische kinderziekte is.


Inhalator moet aantal astma-aanvallen halveren

15 februari 2007 KOPENHAGEN - Eén inhalator voor de aanpak van benauwdheid en chronische ontsteking van de longen kan astmapatiënten helpen. Een dergelijke gecombineerde aanpak zal het aantal aanvallen halveren, stelde het farmaceutische bedrijf AstraZeneca.

Het geneesmiddel in de inhalator, Symbicort, is een combinatie van een ontstekingsremmer en een luchtwegverwijder. Dit preparaat wordt al gebruikt als onderhoudsmedicijn voor astmapatiënten.

Benauwdheid
Daarnaast gebruiken ze aparte medicijnen bij benauwdheidsklachten. Dat is volgens de fabrikant niet meer nodig, want het middel kan ook bij klachten worden ingezet.

Mensen met astma hebben in eerste instantie behoefte aan een luchtwegverwijder die onmiddellijke verlichting geeft bij benauwdheid. Die bestrijdt echter alleen de symptomen. Ze onderschatten de oorzaak van hun klachten: de chronische ontsteking van hun longen. Een ontstekingsremmer pakt het gezwollen slijmvlies aan de binnenkant van de luchtwegen aan.

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 300.000 astmapatiënten in Nederland hun ziekte niet goed onder controle hebben. Ruim een half miljoen mensen in Nederland heeft last van astma. Naar schatting heeft 10 procent astmatische klachten.


Astma meest problematische kinderziekte

5 februari 2007 HAARLEM - De behandeling van kinderen met astma schiet vaak tekort omdat de toedieningsvorm van medicijnen onvoldoende op kinderen is gericht. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek, 'The Rights of Children to Appropriate Healthcare', uitgevoerd bij 127 patiëntenorganisaties.

Een kwart van de organisaties stelt dat jonge kinderen niet weten hoe inhalers werken. Omdat ze er niet goed mee kunnen omgaan, werken de medicijnen onvoldoende. Dat maakt astma volgens de patiëntenorganisaties tot de meest problematische kinderziekte.

De organisaties vinden dat de informatie aan ouders en patiënten onvoldoende is. Ook menen ze dat artsen en specialisten vaak zelf niet goed op de hoogte zijn van kinderastma. Slechts 45 procent vindt dat dat wel het geval is.

Meer dan de helft (52 procent) zegt dat artsen meer scholing moeten krijgen over kinderastma.

Pufje
Uit eerder onderzoek onder 2200 kinderen van 2 tot 14 jaar bleek dat veel kinderen met astma die inhalatiecorticosteroïden gebruiken - het zogenoemde pufje - daar na verloop van tijd mee stoppen. Na een jaar was meer dan de helft (53,7 procent) van de kinderen met de behandeling met inhalatiemedicijnen gestopt.

Bij lichte gevallen van astma kunnen kinderen tegenwoordig een medicijn met een kauwtabletje innemen.

Luchtwegen

In Nederland lijden circa 115.000 kinderen aan astma, een chronische ontsteking van de luchtwegen. Dat is 4,5 procent van alle kinderen tot en met 14 jaar.

Astma komt het meest voor bij jongens tussen 5 en 9 jaar. De aandoening komt bij jongens vaker voor dan bij meisjes. Daarnaast hebben ongeveer 300.000 kinderen astmatische klachten, zoals piepen op de borst en kortademigheid.

Tip: Vraag bij het gebruik van inhalers aan de apotheker om duidelijke instructies, ook voor volwassenen!.


Allochtonen hebben vaker astma en hooikoorts

6 november 2006 UTRECHT - Niet-westerse allochtonen in Nederland hebben meer dan gemiddeld last van astma, hooikoorts en de longaandoening COPD. Vooral Turkse mannen tussen de 40 en 65 jaar lijden vaak aan COPD, terwijl Surinamers en Antillianen vaak astma hebben.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en het Astmafonds, dat maandag is gepubliceerd.

Het verhoogde risico op COPD, een chronische vernauwing van de luchtwegen die de ademhaling beperkt, hebben Turkse mannen vooral omdat ze gemiddeld vaker roken dan autochtone Nederlanders. Ook overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging spelen een rol.

Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel Turken, Marokkanen, Surinamers als Antillianen vaker hooikoorts hebben dan autochtonen. Leefwijze, hygiŽne en genetische aanleg worden door de onderzoekers genoemd als mogelijke oorzaken voor de verhoogde kans op de aandoeningen.

Kijk ook eens naar ons artikel De mensen worden steeds allergischer.

Onderwerpen:

Gezond ouder worden en duurzame voeding gaan hand in hand.
Voedingsonderwerp: