0 Waarden cholesterol, meten cholesterolDelen wordt gewaardeerd!
div class="sub">Waarden cholesterol

De maat die we gebruiken om de hoeveelheid cholesterol in het bloed aan te geven, is de scheikundige eenheid ‘millimol per liter‘, afgekort tot mmol/l. Dit is een eenheid op basis van het molecuulgewicht van de stof, en daarmee een maat voor het aantal moleculen.


Als we spreken over een ‘te hoog‘ cholesterolgehalte, moet eerst worden afgesproken wat er onder een ‘normaal‘ cholesterolgehalte wordt verstaan. Het cholesterolgehalte is voor volwassenen vastgesteld op 5,0 mmol/l. Dus alles daar boven is een ‘te hoog‘ cholesterolgehalte. Deze waarde is gekozen, omdat onderzoekers hebben aangetoond dat het risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten langzaam toeneemt als het cholesterolgehalte boven de 5,0 mmol/l komt.


Met het cholesterolgehalte bedoelen we meestal het totale cholesterolgehalte, een getal dat is samengesteld uit een aandeel van cholesterol dat verpakt is in LDL-, VLDL- en HDL-deeltjes. Vaak wordt in eerste instantie het totale cholesterolgehalte gemeten, wat redelijk goed aangeeft of er iets mis is met de cholesterolhuishouding in het lichaam. Het cholesterolgehalte (totaal-, HDL-, en LDL-cholesterolgehalte) moet beoordeeld worden aan de hand van leeftijd en geslacht.


Meten van de hoeveelheid cholesterol

Een cholesterolmeting is eenvoudig en kan in principe bij iedereen worden uitgevoerd. Maar is dat ook nodig en verstandig? Hierover is lang niet iedereen het eens. Het meten van het cholesterolgehalte bij de gehele bevolking, zoals dit nu in de Verenigde Staten gebeurt, is in Nederland nog omstreden.


Het nemen van maatregelen na het op grote schaal vaststellen van hoge cholesterolgehalten is welhaast ondoenlijk. Men heeft er in Nederland voor gekozen alleen het cholesterolgehalte te meten bij de zogenoemde ‘hoog-risicogroepen‘.


Een ander punt dat niet onvermeld kan blijven is het feit dat tegenwoordig ook cholesterolbepalingen gedaan worden buiten het ziekenhuis of de huisarts om. Zo komt het voor dat men op beurzen de mogelijkheid heeft, al dan niet gratis, het cholesterolgehalte te laten bepalen.


Ook kan men bij de apotheek een pakketje kopen om zelf thuis het cholesterolgehalte te meten. Het gevaar hiervan is in de eerste plaats dat de meetmethoden onnauwkeurig zijn en een uitslag kunnen geven die te hoog of te laag is.


Bovendien moet de uitslag beoordeeld worden in samenhang met andere risicofactoren zoals roken, suikerziekte, leeftijd, e.d. In de tweede plaats is een goede behandeling niet gegarandeerd, mocht er een afwijkende uitslag worden geconstateerd.


Alleen een huisarts of specialist kan het resultaat van een meting in combinatie met andere factoren beoordelen en een juiste behandeling beginnen.

zelftest cholesterol Stichting Bloedlink


Je cholesterolspiegel

Om te bepalen of jouw cholesterol gezond is, kun je je totale cholesterol delen door je HDL cholesterol. De uitkomst moet ongeveer 4 tot 4,5 bedragen. Hoe lager, hoe meer HDL cholesterol er in je bloed zit en hoe gezonder jouw cholesterolspiegel is.


Oorzaken hoog cholesterolgehalte
Cholesterol in het nieuws
Cholesterolverlaging door soja-eiwit

30 april 2014 Een voeding die rijk is aan plantaardig eiwit (soja, 21 energieprocent) laat een significante daling zien van het totaal en LDL-cholesterolgehalte. Dat kwam naar voren in de presentatie van onderzoeker prof. Sander Kersten van Wageningen Universiteit tijdens de Voeding Nu Basics-bijeenkomst ĹPlantaardige voedingĺ die plaatsvond op 24 april in Tomatoworld.


Cholesterolgehalte hoog bij man en vrouw

20 augustus 2013 Hoog cholesterolgehalte brengt voor mannen een hoger risico met zich mee dan voor vrouwen van middelbare leeftijd. Uit onderzoek in Noorwegen blijkt met name het risico op een hartinfarct groter is. Het odnerzoek geeft ook aan dat aan mannen van middelbare leeftijd extra aandacht besteed dient te worden ter voorkoming van een hoog cholesterolgehalte en daarmee het voorkomen van hartinfarcten.

Onderwerpen:

Gezond ouder worden en duurzame voeding gaan hand in hand.
Voedingsonderwerp: