Delen wordt gewaardeerd!
Diabetes vergroot kans op beperking

25 juli 2013 Bij oudere mensen met diabetes zien onderzoekers een toename van 50 tot 80 procent op lichamelijke beperkingen. Met name beperkingen als verminderde mobiliteit en dagelijkse activiteiten zoals in bad gaan en boodschappen doen.

De complicaties die samenhangen met diabetes, zoals hart- en vaatziekten, een beroerte en nierziekten kunnen allemaal beperking tot gevolg hebben. Ook bestaat het vermoeden bij de onderzoekers dat e.e.a. te maken heeft met een hoge bloedsuikerspiegel die op termijn leidt tot spierschade.


Meer mensen hebben diabetes type 1

19 februari 2013 Volgens immunoloog Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben veel meer mensen diabetes type 1 dan tot nu toe werd aangenomen.

Volgens Maarten de Groot gaat het om tienduizenden mensen. Maarten de Groot is voorzitter van de Nederlandse tak van het JDRF, een organisatie die internationaal onderzoek naar diabetes type 1 stuurt en financiert. Niet 100.000 mensen hebben deze aandoening, maar vermoedelijk gaat het om 60.000 mensen meer.

Diabetes type 1 word veroorzaakt door een fout in het auto-immuunsysteem. Dit in tegenstelling tot diabetes type 2 dat veroorzaakt wordt door een ongezonde levensstijl.


Diabetesweek 2012 12 Nov 2012 - 17 Nov 2012

Op dit moment zijn er 250.000 mensen in Nederland die diabetes hebben zonder dat ze dit weten. Om deze mensen op te sporen en om diabetes onder de aandacht te brengen, organiseren de Nederlandse apotheken de Diabetesweek in de apotheek. Kom tussen 12 en 17 november langs bij uw apotheek voor een risicotest en informatie.

Waar kun je terecht voor de bloedsuikertest? Kijk op www.apotheek.nl/


Meer erfelijke genen voor diabetes type 2 ontdekt

31 Oktober 2012 Nederlandse onderzoekers hebben erfelijke genen ontdekt die bepalen of iemand vatbaar is voor obesitas en diabetes type 2. Onderzoeker Wolfs promoveert vandaag in Groningen op dit onderwerp. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds.

Diabetes type 2 kan in de familie zitten, omdat de aanleg ervoor erfelijk is. Veel mensen met diabetes hebben ernstig overgewicht, obesitas, waarvoor de aanleg óók erfelijk is.

Onderzoeker Marcel Wolfs van het Universitair Medisch Centrum Groningen bekeek negentig mensen met ernstige obesitas. Sommigen van hen hadden diabetes type 2 of een leverziekte. Anderen waren naar verhouding gezond. Hij onderzocht de genen in vier soorten lichaamsweefsel die betrokken zijn bij diabetes en obesitas: weefsel van de lever, spieren, onderhuids vet en vet dat om de organen ligt.

Door dit onderzoek weten we nu meer over welke genen betrokken zijn bij het ontstaan van diabetes type 2, obesitas en leverziekte. Hierdoor kunnen onderzoekers over een paar jaar diabetes type 2 beter voorspellen, voorkomen en behandelen.


Ouder uiterlijk door hogere bloedsuikerspiegels

December 2011 Langdurige blootstelling aan hoge bloedsuikerspiegels laat het gezicht er ouder uitzien. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met Unilever. De onderzoekers zagen dat mensen tussen de vijftig en zeventig jaar oud met hoge niet-nuchtere bloedsuikers er consequent ouder uitzagen dan mensen met lagere bloedsuikerspiegels.

Voor elke mmol/liter glucose meer steeg de geschatte leeftijd met vijf maanden. Diabetici – bij wie de bloedsuikerspiegel langdurig verhoogd is geweest – zagen er dan ook ouder uit dan mensen zonder diabetes. De onderzoekers hebben gecorrigeerd voor andere factoren die kunnen bijdragen aan een ouder uiterlijk, zoals roken, blootstelling aan zonlicht en BMI.


Volkorenbrood helpt diabetes voorkomen

08 december 2009 Wie regelmatig volkorenproducten eet, loopt minder kans om type 2 diabetes te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van voedingsdeskundige Marion Priebe. Waarin de beschermende werking van “ongeraffineerde granen” precies schuilt, is nog niet geheel duidelijk, maar haar onderzoek levert wel eerste aanwijzingen. Het is een nieuwe stap in de strijd tegen diabetes. Priebe promoveert op 16 december 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Diabetes is een snel om zich heen grijpende ziekte. Naar schatting hebben zo’n 800.000 Nederlanders diabetes; 250.000 van hen zonder het te weten. De ziekte leidt ertoe dat suiker in het bloed niet in bruikbare energie wordt omgezet. Bij type 2 diabetes komt dit doordat het lichaam niet gevoelig is voor insuline, het hormoon dat zorgt voor de omzetting van suiker in energie. In het verleden kwam de ziekte vooral voor bij mensen boven de veertig. Nu ontstaat type 2 diabetes op steeds jongere leeftijd, soms zelfs vóór het twintigste levensjaar, door veranderde leef- en eetgewoonten en doordat we steeds dikker worden.

Claim onderbouwd
Uit eerdere studies waarbij het eetgedrag van grote aantallen mensen gedurende lange tijd werd bestudeerd, kwam al naar voren dat mensen die veel volkorenproducten eten minder kans hebben om diabetes te krijgen. Het verband kon echter nog niet onomstotelijk worden aangetoond. Veel van de bestaande onderzoeken hielden bijvoorbeeld geen rekening met het beweegpatroon: mensen die veel volkorenproducten eten bewegen wellicht ook meer dan mensen die geen volkorenproducten eten. En ook voldoende beweging vermindert de kans op diabetes. Op basis van analyse van het bestaande onderzoek, een zogeheten systematische review, concludeert Priebe nu dat de claim inmiddels voldoende onderbouwd is.

Minder ontstekingsstoffen
Maar Priebe gaat ook enkele stappen verder. Hiertoe verrichtte ze onder meer experimenteel onderzoek, waarbij groepen proefpersonen maaltijden met en zonder volkorenproducten kregen voorgezet. Mensen met diabetes hebben altijd ontstekingsfactoren in het bloed - stoffen die erop wijzen dat het lichaam reageert op een zeer lichte ontsteking. Door het eten van volkorenproducten neemt de hoeveelheid ontstekingsfactoren in het bloed af, zo laat het onderzoek van Priebe zien.

Gevoeliger voor insuline
Een andere risicofactor voor diabetes is dat weefsel minder gevoelig is voor insuline, waardoor suiker in het bloed minder goed in energie wordt omgezet. Ook hierop heeft het eten van volkorenproducten invloed, zo laat Priebe zien. Zelfs bij gezonde proefpersonen neemt de weefselgevoeligheid voor insuline toe door het eten van volkorenproducten, en wordt suiker beter in energie omgezet. Dit betekent dat mensen met verminderde gevoeligheid voor insuline, een voorstadium van diabetes, extra baat kunnen hebben van het eten van volkorenproducten.

Voeding gezonder maken
Priebe vond aanwijzingen dat korteketenvetzuren verantwoordelijk kunnen zijn voor de gunstige werking van volkorenproducten. Dit zijn stoffen die in de dikke darm ontstaan wanneer niet-verteerbare koolhydraten uit ongeraffineerde granen worden omgezet. Priebe: “Het is belangrijk dat we nu verder op zoek gaan wat precíes de gunstige werking van volkorenproducten verklaart. Als we dat weten, kunnen voedingsproducten zonder volkorengranen zó worden aangepast dat ze diabetes helpen voorkomen. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het indammen van de ziekte.”


Extra magnesium in voeding verkleint risico op diabetes type-2

4 juli 2007 STOCKHOLM - Het gebruik van voedingsmiddelen die rijk zijn aan magnesium verkleint het risico op diabetes type-2. Zweedse onderzoekers verbonden aan het Karolinska Instituut in Stockholm trekken deze conclusie op basis van een analyse van resultaten uit een zevental studies. Ze hebben over hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Internal Medicine.

De onderzoekers stellen dat globaal voor elke toename van het magnesium gebruik met 100 milligram per dag, het risico op ontwikkeling van diabetes type-2 met 15% afneemt. De dagelijks aanbevolen hoeveel magnesium ligt voor volwassen vrouwen op 320 milligram per dag en voor mannen op 420 milligram. Uit studies is echter gebleken dat de meeste mensen dat niet halen.

De Zweden hebben 7 studies nader bekeken waarbij een link werd gelegd tussen de opname van magnesium via voeding en/of voedingssupplementen en het risico op diabetes type-2. In de onderzoeken waren in totaal 286.668 mensen betrokken en werd 10.912 keer de diagnose diabetes type-2 gesteld.

De onderzoekers denken dat het te maken heeft met het effect dat magnesium lijkt te hebben op de gevoeligheid voor insuline. In dierproeven blijkt dat een gebrek aan magnesium leidt tot extra omzetting van glucose in insuline en een extra opname van glucose. Toedienen van extra magnesium voorkomt door fructose veroorzaakte gevoeligheid voor insuline en vermindert de ontwikkeling van diabetes in een studie met ratten.

Met name bladgroenten, vlees, melk en noten zijn relatief rijk aan magnesium.


Kwart van te zware ouderen heeft suikerziekte

4 juli 2007 VOORBURG - Ouderen met ernstig overgewicht lopen de grootste kans op diabetes. Van die groep is bijna een kwart (23 procent) diabetespatiënt. Dat blijkt uit woensdag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 4 procent van de Nederlanders van 20 jaar of ouder heeft diabetes (suikerziekte), becijferde het CBS. Overgewicht en leeftijd spelen daarbij een belangrijke rol.

Van de mensen met ernstig overgewicht had 12,3 procent diabetes, bij mensen met een 'normaal' gewicht was dat 2,2 procent. Bij zestigplussers heeft 11,4 procent suikerziekte, bij mensen tussen de twintig en de veertig is dat 0,6 procent.

Vetzucht
Van overgewicht is sprake als het bmi (lichaamsgewicht in kilo's gedeeld door lengte in meters in het kwadraat) hoger is dan 25. Bij 30 spreken deskundigen van ernstig overgewicht en zwaarlijvigheid, bij 40 van morbide obesitas (vetzucht).

Volgens het CBS komt de ziekte iets vaker voor bij mannen. Dit geldt overigens alleen voor personen met overgewicht vanaf middelbare leeftijd. Op latere leeftijd verdwijnt het verschil weer.

Twintigers
Sinds het begin van de jaren negentig is het percentage diabetespatiënten bijna verdubbeld. De stijging zit vooral in de groep mensen met ernstig overgewicht, in het bijzonder de ouderen. Het percentage zwaarlijvige ouderen met suikerziekte is sinds 1989-1991 bijna verdrievoudigd. Bij twintigers en dertigers bleef het percentage nagenoeg gelijk.

Als mogelijke verklaring voor de sterke toename van het aantal patiënten noemt het CBS de grotere aandacht voor suikerziekte en overgewicht in wetenschap en media. Tegenwoordig is meer bekend over de risicofactoren en worden vooral de risicogroepen eerder getest.


Medicijn tegen diabetes verhoogt kans op hartaanval

21 mei 2007 CHICAGO - Het medicijn Avandia tegen diabetes type II verhoogt het risico op een hartaanval aanzienlijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat maandag in het medische tijdschrift New England Journal of Medicine is verschenen.

Avandia is een medicijn tegen een vorm van diabetes veroorzaakt door overgewicht. Het middel wordt ook in Nederland voorgeschreven door artsen. Volgens de studie hebben mensen die het medicijn slikken 43 procent meer kans om een hartaanval te krijgen.

Voordelen
Producent van Avandia, ook bekend onder de naam rosiglitazone, is GlaxoSmithKline. Het Britse farmaciebedrijf zegt dat het absoluut niet met de onderzoeksresultaten eens is. Volgens het bedrijf wegen de voordelen van het medicijn op tegen de nadelen. Het spreekt van onvolledig bewijs en een slechte opzet van het onderzoek.

Bloedsuikerspiegel
Avandia helpt het bloedsuikerspiegel binnen veilige marges te houden. Op die manier wordt schade aan bijvoorbeeld nieren of ogen voorkomen. De omzet van het middel bedraagt jaarlijks ongeveer 3 miljard euro.

Overigens stellen de onderzoekers dat gebruikers van het middel niet van de ene op de andere dag moeten stoppen met slikken. Zij adviseren mensen eerst contact op te nemen met hun dokter.


klik hierNieuwe behandeling van suikerpatiënten met overgewicht

13 januari 2007 NIJMEGEN - Zorgverzekeraar VGZ en de Nederlandse Obesitas Kliniek hebben een nieuwe behandeling van suikerpatiënten met overgewicht ontwikkeld. Volgens VGZ daalt het gewicht van de patiënten en hun medicijngebruik door de nieuwe methode.

Kern van de behandeling is de leefstijl van de patiënt te verbeteren. Zij krijgen daarvoor een intensieve training van 65 weken. De suikerpatiënten wordt geleerd gezonder te eten en meer te bewegen.

Een woordvoerder van VGZ bevestigde zaterdag een bericht in het AD dat nagenoeg alle patiënten uit de eerste behandelronde hun gewicht zagen dalen en minder medicijnen nodig hadden.

Doelstelling
VGZ en de Nederlandse Obesitas Kliniek zijn in 2004 met de methode begonnen. De 48 patiënten in de proef moesten 500 euro van de behandelkosten van in totaal 1400 euro zelf betalen. Het leeuwendeel heeft dit echter teruggekregen omdat zij de doelstelling van gewichtsafname en een verminderd gebruik van medicijnen hebben behaald.

Een woordvoerder van VGZ noemde de behandelmethode daarom een succes. Slechts 10 procent van de deelnemers viel uit, ondanks de zwaarte van het programma. Ook de groep de in 2005 begon, deed het zeer goed, aldus een woordvoerder van VGZ.

Voordeel
Door het lagere gebruik van medicijnen kan de zorgverzekeraar tot 900 euro per jaar uitsparen. De kosten van de behandeling verdienen zich dus snel terug. Bovendien is op de lange termijn het voordeel voor de verzekeraar en de patiënt dat mensen minder snel klachten ontwikkelen die gerelateerd zijn aan overgewicht, zoals slijtage van de knieën, maar ook hart- en longproblemen.

Onderwerpen:

Gezond ouder worden en duurzame voeding gaan hand in hand.
Voedingsonderwerp: