Delen wordt gewaardeerd!
Hoe komt overgewicht?

Ons lichaam heeft energie nodig. Die energie, uitgedrukt in calorieën (of joules), wordt uit ons voedsel gehaald.
De toevoer en het verbruik moeten met elkaar in balans zijn. Het overschot aan niet verbruikte energie wordt in de vorm van vet in uw lichaam opgeslagen. Waardoor bij de een die balans zich moeilijker instelt dan bij de ander, is niet altijd duidelijk.

Bij sommige mensen ontstaat overgewicht omdat ze meer eten dan ze nodig hebben. Bij anderen omdat ze maar weinig bewegen. Toch zijn er vaak opvallende verschillen tussen de een en de ander. Het heeft te maken met de erfelijke aanleg, zeggen sommigen.

Onderzoekers menen dat genetische aspecten wel van invloed zijn, maar dat het zeer twijfelachtig is of ze echt belangrijk zijn. Ze zoeken het meer in een combinatie van veel, kleine factoren die er met elkaar voor zorgen dat de stofwisseling en de eetlust ontregeld raken.

Mensen die laat naar bed gaan, bijvoorbeeld door hun werk, eten overdag gemiddeld 284 calorieën meer dan mensen die ‘s nachts lekker slapen. Nachtmensen eten meer snacks, fastfood en drinken meer frisdrank. Uit eerder onderzoek is gebleken dat slecht slapen niet goed is voor de gezondheid. De kans op het krijgen van hart- en vaatziekten wordt hoger en de stofwisseling en de eetlust verandert. Ook is al eerder onderzocht en gebleken dat op tijd naar bed gaan en voldoende slaap het risico op overgewicht verkleint.


Wat zijn de gevolgen van overgewicht?

Wie een veel te hoog lichaamsgewicht heeft, heeft een grotere kans op hart- en vaatziekten. Vooral de kans op een hartinfarct is groter. Want door het overgewicht moet het hart harder werken. Bovendien stijgen het cholesterolgehalte en de bloeddruk. Ook dat is ongunstig.

Onder mensen met overgewicht komt suikerziekte vaker voor. Overgewicht is tevens van invloed op ziekten van het bewegingsapparaat, zoals: artrose van de handen en knieen, lage rugpijn en jicht. Daarnaast heeft overgewicht ook galblaasaandoeningen, kortademigheid en slaapstoornissen tot gevolg.


Psychologie eetgedragTest voorspelt het overgewicht van je baby

Britse wetenschappers hebben een simpele test ontwikkelt die moet aangeven of je baby kans heeft op overgewicht. De tool is bedoeld om ouders te waarschuwen en de verspreiding van obesitas bij kinderen tegen te gaan.

In twee minuten kan je te weten komen of je pasgeboren baby later kans heeft op overgewicht. Dat zeggen Britse wetenschappers, die een eenvoudige test ontwikkelden om ouders te sensibiliseren. De vragenlijst peilt naar de Body Mass Index van moeder en vader, het aantal ouders in het gezin, het beroep van de moeder en het geboortegewicht. Ook van belang is of de moeder gerookt heeft tijdens de zwangerschap. Kinderen van rokers zijn als baby namelijk vaak lichter, maar kunnen op latere leeftijd snel bijkomen.

Volgens hoofdonderzoeker Philippe Froguel van Imperial College London, verantwoordelijk voor de test, is het belangrijk om ouders te waarschuwen over de gevaren van overgewicht. ‘Eens een jong kind obees wordt, is het moeilijk om dat gewicht er weer af te krijgen. Preventie is dus de beste strategie en we moeten er zo vroeg mogelijk mee beginnen,' zegt hij op de website van de Britse krant Daily Mail, ‘Jammer genoeg zijn publieke preventiecampagnes over obesitas bij schoolgaande kinderen tot nu toe vrij ineffectief geweest. Ouders iets bijbrengen over het gevaar van overvoeding en slechte eetgewoontes op jonge leeftijd zou veel meer effect kunnen hebben.'

Onderwerpen:

Gezond ouder worden en duurzame voeding gaan hand in hand.
Voedingsonderwerp: