Delen wordt gewaardeerd!
Mensen helpen of geholpen worden

Op zoek naar iemand die tijdelijk je hond wil uitlaten? Wil jij boodschappen doen voor een buurtgenoot of helpen met computerproblemen?

Vanaf eind oktober 2012 is er de website www.wehelpen.nl

De website www.wehelpen.nl brengt mensen bij elkaar oftwel vraag en aanbod. www.wehelpen.nl is een online marktplaats voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Steeds meer mensen hebben extra hulp nodig en uit onderzoek is gebleken dat veertig procent van de mensen graag bereid is die hulp te geven.

Probleem is natuurlijk hoe kun je weten waar hulp nodig is! Daarvoor is nu juist de site www.wehelpen.nl. De site www.wehelpen.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar.

De site www.wehelpen.nl is voor iedereen gratis toegankelijk. Na een eenvoudige inlogprocedure vraag je met een paar muisklikken hulp aan. En met een paar muisklikken klun je zien wat je voor anderen in de buurt kunt betekenen. Een van de sterke kanten van het platform www.wehelpen.nl is het snelle overzicht in de eigen woonplaats en regio.

Mantelzorgers lopen een grote kans overbelast te raken als zij die zorg combineren met een baan. De site www.wehelpen.nl hoopt dan ook een betere verdeling van mantelzorg. Van vrouwen werkzaam in de zorg is bekend dat mantelzorg een extra belasting is op het toch al zware werk.

Wil je de hond voor iemand uitlaten? Wil je dat jouw hond tijdelijk wordt uitgelaten? Wil je voor iemand boodschappen doen? Ben je hulpbehoevend en zou het fijn zijn als iemand boodschappen voor je zou doen? Leuk toch als iemand een klusje voor je doet of dat je een ander kunt helpen met wat tuinonderhoud!

Sociaal bezig zijn, contacten maken.....nieuwe vriendschappen sluiten...laten we weer eens wat meer voor elkaar over hebben, ga naar www.wehelpen.nl


Nederland heeft 90% meer vrijwilligers nodig door bezuinigingen

7 december 2012 Regeerakkoord veroorzaakt verdubbeling van de vraag naar zorgvrijwilligers
Door bezuinigingen in de zorg heeft Nederland in 2013 naar verwachting 220.000 extra zorgvrijwilligers nodig. Een excessieve stijging van 90% die veroorzaakt wordt door 2,8 miljard euro aan bezuinigingen. Zo blijkt uit onderzoek van Zorgvoorelkaar.com.
2,8 miljard verlies aan betaalde zorgprofessionals
In het nieuwe regeerakkoord wordt 2,8 miljard euro gekort op huishoudelijke verzorging, begeleiding en persoonlijke verzorging.

Waar betaalde zorgprofessionals voorheen zorgden voor mensen die thuis hulp of zorg nodig hebben, moet een groot deel hiervan nu worden opgevangen binnen het eigen sociale netwerk. In veel gevallen zal de hulp van alleen mantelzorgers echter niet voldoende zijn en wordt de inzet van vrijwilligers noodzakelijk zo blijkt uit onderzoek van Zorgvoorelkaar.com.

Nederland heeft nieuwe vormen van hulp en zorg nodig “Het wordt een gigantische opgave om 220.000 extra vrijwilligers in de zorg te vinden. Er is echt een mentaliteitsverandering nodig: Nederland moet weer toe naar het meer vanzelfsprekend zorgen voor elkaar.” Aldus Patrick Anthonissen van Zorgvoorelkaar.com. Nieuwe vormen van hulp bieden uitkomst nu de vraag naar zorg drastisch stijgt. Via het internet komen buurtbewoners met elkaar in contact om op buurtniveau zorg en hulp aan elkaar te geven of vragen. Een andere oplossing is de zogenaamde ‘halfdelijnszorg’ welke uitgaat van het principe dat niet alle zorg door professionele zorgverleners hoeft te worden verleend. In bepaalde gevallen kunnen (betaalde) krachten die officieel geen zorgprofessional zijn ook zorg en hulp verlenen. Op landelijk bestuursniveau wordt 2,8 miljard euro bezuinigd, echter zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van thuiszorg. Gemeenten krijgen zodoende een nóg crucialere rol in het oplossen van de zorgvraag en zullen nieuwe vormen van hulp moeten stimuleren om de vraag naar zorg in hun gemeente te kunnen beantwoorden.

Zorgvoorelkaar.com Zorgvoorelkaar.com is een online marktplaats waar Nederlandse burgers met een zorgvraag, vrijwilligers én professionals samen komen. Een website voor wie zorg en hulp nodig heeft en voor wie juist iets voor een ander wil betekenen. Via de website kan men eenvoudig zien wie er in de buurt hulp kan gebruiken en wie hulp aanbiedt. Zorgvoorelkaar.com werkt samen met instellingen op het gebied van welzijn, zorg en vrijwilligerswerk én gemeenten. Afgelopen jaar testte Zorgvoorelkaar.com, de online marktplaats voor zorg en welzijn, het concept in verschillende gemeenten. Op basis van deze pilotcijfers verwacht Zorgvoorelkaar.com dat, dankzij een online marktplaats, een stijging van het aantal vrijwilligers met ruim 25-40% kan worden gerealiseerd.


Onderwerpen:

Gezond ouder worden en duurzame voeding gaan hand in hand.
Voedingsonderwerp: